<– Back to Congress output

Het interprofessionele studententeam polyfarmacie

Het interprofessionele studententeam polyfarmacie

Worden net afgestudeerde artsen betere voorschrijvers gedurende het eerste jaar na afstuderen?

EurOP2E European Open Platform for Prescribing Education

De kansen en uitdagingen voor een open onderwijs platform

Innovatieve digitale onderwijsmethoden in de klinische farmacologie